Elementarna smo
Matevž Zalar, univ. dipl. inž. arh.
Ambrož Bartol, mag. inž. arh.
Dominik Košak, mag. inž. arh.
Miha Munda, mag. inž. arh.
Rok Staudacher, mag. inž. arh.
Vsaka arhitektura se prične s prvim vprašanjem. Od prvega vprašanja je odvisno, kakšna bo, ko bo zgrajena. Samo pravilno zastavljena vprašanja omogočajo nekemu delu, da preseže polje stavbarstva in postane arhitektura. Po našem prepričanju prvo vprašanje marsikdaj ni odvisno od projektne naloge, ki je tako nikoli ne beremo dobesedno. Projektna naloga je slučajnost, odvisna je od mnogih reči, ki velikokrat nimajo zveze s pravo naravo problema. Trdno verjamemo, da projektna naloga predstavlja zgolj željeno abecedo in nikakor ne pravila kako s to abecedo napisati roman. Resnična narava problema se po našem mnenju skriva drugje. Arhitekturo vedno razumemo kot most med dvema svetovoma. Prvi je svet fizičnega prostora, ki nas obkroža in z vsemi robnimi pogoji predstavlja podstat za oblikovanje ¨telesa¨ arhitekture. Drugi je svet trenutnega časa, ki z vsemi svojimi prednostmi in slabostmi znotraj širšega družbenega konteksta določa pogoje za oblikovanje ˝duše˝ arhitekture. Pri vzpostavitvi tega mostu vzgibe za aktualnost svojega arhitekturnega izraza vedno iščemo v lastnem razumevanju poslanstva naše stroke. Arhitektura nikakor ne more biti zgolj posledica spontanega ustvarjalnega navdiha posameznika, še posebej ne v času, ko nam narava vsak dan znova sporoča, da so časi brezmejne porabe naravnih virov in arogantnega odnosa do okolja že zdavnaj minili. Dobra arhitektura mora po našem mnenju, tako kot narava, vedno dvomiti o ustaljenih procesih, iskati nove poti, se spreminjati in prilagajati. Takšna arhitektura, navkljub času, v katerem prevladujejo površinskost, hipnost in kratkotrajnost, gradi prostor drugače; vzgibe za aktualnost arhitekturnega izraza išče drugje. Pooseblja jih v dramaturgiji doživetja in izkušnji prostora, v odnosu do narave, času in spominu… To je arhitektura, katere bistvo se skriva v praznem prostoru, ki ga oklepa, in ne v podobi, ki jo kaže. Ne nazadnje je to arhitektura, ki ne gradi sama sebe, ampak le dopolnjuje to, kar na nekem mestu obstaja že od nekdaj.
Foto: Klemen Ilovar
2022

1. NAGRADA, Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov SDVG, ZAPS in Gozdarski inštitut Slovenije

2. NAGRADA, Dozidava Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ZAPS

2021

ZVIŠANA 1. NAGRADA, Dostopni vodni center Brežice, ZAPS

2020
1. NAGRADA, Revitalizacija stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami na Ptuju, ZAPS
2019
2. NAGRADA, Športna dvorana Bovec, ZAPS
MEDNARODNO ŠTUDENTSKO PRIZNANJE PIRANESI 2019, magistrsko delo Arhitektura uma: Idejna zasnova univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana – Polje, avtor: Rok Staudacher, mentor: izr. prof. mag. Tomaž Krušec, u.d.i.a, FA UL, Piranski dnevi arhitekture
2. NAGRADA, Pokopališče Ankaran, ZAPS
1. NAGRADA, Ureditev starega mestnega jedra Laško, ZAPS
3. NAGRADA, Preureditev širšega območja Pekrskega potoka v Mariboru
2. NAGRADA, Priložnostni kovanec Republike Slovenije ob 500. obletnici rojstva Adama Bohoriča, avtorja: Dominik Košak, Mojca Mlinar, natečaj Banka Slovenije
3. NAGRADA, Zbirateljski kovanec Republike Slovenije ob 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, avtorja: Dominik Košak, Mojca Mlinar, natečaj Banka Slovenije
2018
SLOVENSKA NAGRADA – PERSPEKTIVNI BIGSEE: za prepoznavne dosežke mladih talentov na področju industrijs­kega oblikovanja, mode in arhitekture, Zavod BIG
3. NAGRADA, Zbirateljski kovanec Republike Slovenije ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini, avtorja: Dominik Košak, Mojca Mlinar, natečaj Banka Slovenije
1. NAGRADA, Logotip Dediščina živega srebra. Almadén in Idrija, mednarodni študentski natečaj
2017
PRIZNANJE, Dom za bivanje na Regentovi v Ljubljani, ZAPS
2. NAGRADA, Prizidek nove telovadnice k OŠ Vižmarje – Brod, ZAPS
2016
2. NAGRADA, Regijski reševalni center Radovljica, občina Radovljica
2015
1. NAGRADA, Potapljaško-jadralni center Kočevje, vabljeni natečaj, občina Kočevje
OŽJI IZBOR, Europan E13 Graz, mednarodni natečaj za mlade arhitekte Europan
ZVIŠANO PRIZNANJE, Rome community ring, mednarodni natečaj za mlade arhitekte Young architects competition
2014
1. NAGRADA, Wine culture centre, mednarodni natečaj za mlade arhitekte Young architects competition
3. NAGRADA, The space inside – education and leisure square, mednarodni natečaj za mlade arhitekte Faventia sales
2013
MEDNARODNO ŠTUDENTSKO PRIZNANJE PIRANESI 2013, študentski projekt Začasno bivališče za delavce drugega bloka nuklearne elektrarne Krško, tipologija A, avtorji: Ambrož Bartol, Danaja Jovandič, Blažka Sevčnikar, Maja Volk, mentorji: prof. Miloš Florijančič, izr. prof. dr. Matej Blenkuš, doc. Mitja Zorc, FA UL, Piranski dnevi arhitekture
2012
1. NAGRADA, Priložnostni kovanec Republike Slovenije ob 800. obletnici obiskovanja Postojnske jame, avtor: Matevž Zalar, natečaj Banka Slovenije
2010
MEDNARODNO ŠTUDENTSKO PRIZNANJE PIRANESI 2010, študentski projekt Kopališče v Podpeči, avtor: Ambrož Bartol, mentorjia: prof. Miloš Florijančič, doc. Mitja Zorc, FA UL, Piranski dnevi arhitekture