Project Description

Dom za bivanje na Regentovi – 2017
elementarna – arhitekturni studio

elementarna – arhitekturni studio – Dom za bivanje na Regentovi – 2017
Natečaj, 2. mesto
Ambrož Bartol, Dominik Košak, Miha Munda, Rok Staudacher, Matevž Zalar
Območje natečaja se nahaja na predelu, ki mu dominira drobna stanovanjska pozidava. Izrazito nepravilno členjena lokacija se nahaja ob obvoznici in prometni Regentovi cesti, zato je bila posebna skrb pri umešanju novogradnje v prostor posvečena ustvarjanju kvalitetnega zunanjega prostora in umirjanju geometrije. Pojavnost novega objekta je neposreden odraz konstrukcijske in programske členitve stavbnih volumnov. Objekt je zasnovan kot ogrodje iz ab plošč in sten, med katere so vstavljene montažne stanovanjske enote in ostali programi zaprtega tipa. Med vertikale betonskih sten so vstavljene sobe, med horizontale ab plošč pa so ujeti večji skupni prostori posameznih bivalnih enot. Posebna pozornost pri načrtovanju notranjosti je bila namenjena oblikovanju razmerja med zasebnimi in skupnimi prostori. Sobe vseh oddelkov doma za starejše in oskrbovana stanovanja so tako vedno orientirana na park in stran od hrupa, skupni prostori ob sobah pa so orientirani na zunanje skupne površine; vstopni trg, park, drevored ob Regentovi. Bivanje predstavlja interaktivni proces med stanovalci in prostorom. Hodniki v stavbi tako prevzamejo vlogo ulic v mestu, kar omogoča dostojno socialno življenje prebivalcem, ki so zmožni prostore ustanove zapustiti le v spremstvu osebja.

elementarna – arhitekturni studio
Arhitektura. Projektiranje. Oblikovanje. Ambrož Bartol. Dominik Košak. Miha Munda. Rok Staudacher. Matevž Zalar.

Elementarna smo mlad arhitekturni studio s svežim pristopom do arhitekture in oblikovanja. Vzgibe za aktualnost arhitekturnega izraza iščemo v značilnostih lokacije, poetiki tradicije in prostorskih potrebah uporabnika.Z našim delom stremimo k pametnim, dovršenim in elementarnim prostorskim rešitvam. Zagovarjamo premišljenost arhitekture, iskreno materialnost in čistost zasnove – vse to uporabniku zagotovi obogateno prostorsko izkušnjo.
Vsak projekt razumemo kot novo, neponovljivo zgodbo, ki jo soustvarimo z uporabnikom.
elementarna – arhitekturni studio, Tobačna
ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, info@elementarna.si
elementarna – arhitekturni studio. Wine Culture Centre 2014. Rome Community Ring 2015. Potapljaško-jadralni center Kočevje 2015. Europan E13 Graz 2015. Regijski reševalni Center Radovljica 2016. Protokolarno stanovanje na Cankarjevi 2016. Tišina arhitekturnega prostora 2016. Telovadnica Vižmarje-Brod 2017. Dom za Bivanje na Regentovi 2017. Podstrešno stanovanje s svetlobnikom-S-2017. Stanovanje s teraso-2017. Kuhinja Loški Potok-2017.