Project Description

Hiša z vrtom – 2018
elementarna – arhitekturni studio

Umestitev objekta na lokacijo je večinoma prva in hkrati ključna odločitev. Pomen jasne in racionalne organizacijske zasnove se najbolj vitalno pokaže predvsem pri projektih kjer prostora za gradnjo primanjkuje. Zunanje površine enodružinske hiše v Domžalah so tako v osnovi deljene na dva karakterno nasprotna pola, ki sta med seboj nedvoumno ločena z objektom. Vsi zunanji prostori vključno s hišo so na severnem delu lokacije pripeti na trakt pomožnih prostorov, ki je izvzet iz toplotnega ovoja stavbe. Hiša tako ostane kompakten volumen, ki se v okolico odpira skladno z različnimi robnimi pogoji. Svetloba in senca sta pri snovanju atmosfere notranjega prostora enako pomembna kot drugi gradbeni materiali. Bivalni prostori v pritličju so tako s spalnimi prostori v nadstropju povezani preko stopnišča, ki v objekt izdolbe dramatično osvetljeno praznino in s svojo skulpturalno pojavnostjo predstavlja ključ do emocionalno polne izkušnje prostora.