Project Description

elementarna – arhitekturni studio – Regijski reševalni center Radovljica
Radovljica
2016 
Natečaj, 2. nagrada 

Ambrož Bartol, Dominik Košak, Miha Munda, Rok Staudacher, Matevž Zalar 

Lokacija novega Regijskega reševalnega centra se nahaja na občutljivem območju v zeleni coni, ki ustvarja predah med mestom in prometnim koridorjem. Predlagana umestitev objekta ob živico na severozahodnem robu lokacije v največji možni meri spoštuje krajinske značilnosti in kakovosti, ki sooblikujejo prepoznavnost prostora. Umaknjen v objem drevja, objekt ne konkurira obstoječim naravnim dominantam, ampak se jim podredi in ohranja poglede na okoliško naravo. S svojo umestitvijo vzpostavlja jasno napetost med prostranimi polji na eni ter intimno parkovno ureditvijo z dostopom do objekta na drugi strani. Objekt s svojo izčiščeno pojavnostjo v prostoru izraža avtonomnost in skupaj z naravo tvori dialog, ki obstoječe krajinske kakovosti poudarja, ne pa jim konkurira. Notranji ustroj hiše, konstrukcija in programska zasnova omogočata prehodnost v prečni smeri. Tako so zagotovljene funkcionalne in vizualne povezave med posameznimi programskimi sklopi objektov vzdolž travnika, pogledi proti stanovanjskemu naselju in obratno pa so onemogočeni. Oblikovna zasnova hiše s svojo čistostjo izraža resnost programa popolnoma podrejenega funkciji. Kompaktni volumni v prostoru vzpostavijo avtonomnost objekta, uporaba lesa pa grob tehnični program zmehča in neločljivo poveže s karakterjem širšega območja.
elementarna – arhitekturni studio
Arhitektura. Projektiranje. Oblikovanje. Ambrož Bartol. Dominik Košak. Miha Munda. Rok Staudacher. Matevž Zalar.

Elementarna smo mlad arhitekturni studio s svežim pristopom do arhitekture in oblikovanja. Vzgibe za aktualnost arhitekturnega izraza iščemo v značilnostih lokacije, poetiki tradicije in prostorskih potrebah uporabnika. elementarna – arhitekturni studio, Tobačna 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, info@elementarna.si
elementarna – arhitekturni studio. Wine Culture Centre 2014. Rome Community Ring 2015. Potapljaško-jadralni center Kočevje 2015. Europan E13 Graz 2015. Regijski reševalni Center Radovljica 2016. Protokolarno stanovanje na Cankarjevi 2016. Tišina arhitekturnega prostora 2016. Telovadnica Vižmarje-Brod 2017. Dom za Bivanje na Regentovi 2017.
elementarna – arhitekturni studio. Tobačna 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, info@elementarna.si