Project Description

Telovadnica Vižmarje-Brod  2017
elementarna – arhitekturni studio

elementarna – arhitekturni studio – Protokolarno stanovanje na Cankarjevi – 2016
Ljubljana, zasebni investitor
Ambrož Bartol, Dominik Košak, Miha Munda, Rok Staudacher, Matevž Zalar
Območje natečaja se nahaja na jugo-vzhodnem zunanjem robu naselja Ljubljana Brod. Temu predelu dominira drobna stanovanjska pozidava, ki jo z vseh strani obdajajo kmetijske površine in travniki. Prizidek telovadnice je torej zasnovan tako, da v največji meri spoštuje paviljonski karakter območja ter obstoječe šole. Umaknjen v objem drevja, objekt ne konkurira obstoječim naravnim danostim. Pomanjkljivost obstoječe šole predstavlja odsotnost nedvoumno definiranega šolskega dvorišča. Z oblikovanjem novega volumna se jasno oblikujeta tlakovana površina na severu in odprta zelena površina na jugu. Obstoječa osnovna šola ima jasno tlorisno zasnovo, razvito vzdolž dolgega, širokega hodnika, na katerega so prečno vezani posamezni programi šole. Jasna, pregledna zasnova, ki omogoča podaljševanje vzdolžne osi, se nadaljuje v obliki tlorisne zasnove nove telovadnice. Členitev objekta, preprosta, čitljiva fasada in uporaba lesa kot primarnega gradbenega materiala pa novo telovadnico kar najbolje vpnejo v zeleno, primestno okolje. Telovadnica v osnovi sestoji iz vkopanega betonskega korita, ritma lesenih stebrov in nosilcev ter ovoja lesene fasade. Slednja kot tančica z objemom zaščiti nosilno konstrukcijo in jasno kaže odnos med nosilnim in nošenim. Podoba nove telovadnice tako na najbolj neposreden način pokaže kako je objekt v resnici zgrajen.

elementarna – arhitekturni studio
Arhitektura. Projektiranje. Oblikovanje. Ambrož Bartol. Dominik Košak. Miha Munda. Rok Staudacher. Matevž Zalar.

Elementarna smo mlad arhitekturni studio s svežim pristopom do arhitekture in oblikovanja. Vzgibe za aktualnost arhitekturnega izraza iščemo v značilnostih lokacije, poetiki tradicije in prostorskih potrebah uporabnika.Z našim delom stremimo k pametnim, dovršenim in elementarnim prostorskim rešitvam. Zagovarjamo premišljenost arhitekture, iskreno materialnost in čistost zasnove – vse to uporabniku zagotovi obogateno prostorsko izkušnjo.
Vsak projekt razumemo kot novo, neponovljivo zgodbo, ki jo soustvarimo z uporabnikom.
elementarna – arhitekturni studio, Tobačna
ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, info@elementarna.si
elementarna – arhitekturni studio. Wine Culture Centre 2014. Rome Community Ring 2015. Potapljaško-jadralni center Kočevje 2015. Europan E13 Graz 2015. Regijski reševalni Center Radovljica 2016. Protokolarno stanovanje na Cankarjevi 2016. Tišina arhitekturnega prostora 2016. Telovadnica Vižmarje-Brod 2017. Dom za Bivanje na Regentovi 2017. Podstrešno stanovanje s svetlobnikom-S-2017. Stanovanje s teraso-2017. Kuhinja Loški Potok-2017.